Inovace, která vám dá náskok před konkurencí

UNDET přináší uživatelům Revit Point Cloud lepší přehlednost, snadnou kontrolu a výkon.

Stáhnout zkušební verzi Koupit

Vyšší výkon a lepší přehlednost

UNDET pro Revit

UNDET dynamické náhledy jsou generovány přímo z databáze UNDET místo nahrávání objemných RCP souborů, což zajišťuje plynulejší chod vaší práce. Tím se Vaše práce velmi urychlí.

Dynamické náhledy UNDET jsou čitelnější než mračna bodů a jsou mnohem přehlednější. Dynamické náhledy jsou generovány rychle a nesnižují rychlost programu Revit.

Dynamické náhledy UNDET je možné snadno aktualizovat přímo v programu Revit, jedná se o změnu rozlišení, barevného nastavení a zkombinování několika dynamických náhledů.

Lepší kontrola

UNDET pro SketchUP

Oblast, ze které se generují dynamické náhledy, může být snadno vybrána na základě dvou kritérií a generována mimo záběr programu Revit. Díky tomu můžete mnohem flexibilněji kontrolovat úroveň informací, které vidíte.

  • “oblast obrazovky” vymezená rozsahem okna
  • “vybraná oblast” vymezená obdélníkem

Eliminujte dobu načítání mračen při posunu a otáčení mračnu bodů

NOVINKA! Undet Browser

Undet Browser nabízí jedinečnou funkci pro obousměrnou komunikaci mezi daty 3D mračen bodů v modelech CAD a 360stupňovými panoramatickými snímky. Výrazně zrychlete procesy QC/QA a zajistěte vysoce kvalitní výstupy - výběrem nejasného 3D datového bodu v modelu CAD se přesunete do orientovaného pohledu z nejbližší skenovací stanice.

Převeďte mračna bodů na rastrovou dokumentaci

UNDET pro Revit

Pošlete rastrové obrázky emailem svým klientům bez zbytečných poplatků.

Rastrové obrázky zaberou v porovnání s mračny bodů zlomek datového objemu.